Phân tích Vàng và Forex phiên Mỹ ngày 06/03 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

PHÂN TÍCH VÀNG BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

phan-tich-vang-traderviet.
Kèo mua #vàng ban sáng không vào được lệnh

Phiên Mỹ tiếp tục canh mua vào cho vàng từ các vùng hỗ trợ.

PHÂN TÍCH USDCAD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

usdcad-traderviet.
Kèo mua #usdcad hôm qua không vào được.

USDCAD hiện đang đi trong một kênh giá tăng lớn. Chúng ta đợi mua từ dưới vào cho thuận xu hướng là được

** Tổng kết kèo : 2/2 không vào được

>> Hiểu về kháng cự-hỗ trợ để xác định chúng chính xác hơn

>> Các Trader thành công có điểm gì giống nhau?

Happy and safe trading !!!

Investo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *