Phân tích sóng USD/JPY – NPBFX Việt Nam (31/12)

Cặp tỷ giá có thể giảm

Trên biểu đồ 4h, một sự điều chỉnh giảm của mức phát triển cao hơn như một sóng 2 của (C). Bây giờ sóng c của 2 đang hình thành, trong đó sóng của mức thấp hơn (iii) của c đang phát triển. Nếu giả định là chính xác, cặp đôi sẽ giảm đến mức của 109.50 – 108.33. Trong trường hợp này, mức dừng lỗ quan trọng là 111.44.
upload_2018-12-31_14-28-30.
upload_2018-12-31_14-28-48.
Kịch bản chính

Vị trí bán sẽ trở nên có liên quan trong suốt quá trình, phía dưới mức 111.44 với mục tiêu tại 109.50 – 108.33. Thời gian thực hiện: 7 ngày hoặc hơn.

Kịch bản thay thế

Sự phá vỡ và điều chỉnh của giá trên mức 111.44 sẽ để cặp đôi tăng đến mức 113.66 – 114.50

Investo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *