Phân tích Forex phiên Âu ngày 16/04 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

PHÂN TÍCH EURUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

eurusd-traderviet.
Kèo EURUSD hôm trước bán được ngay đỉnh.

Hôm nay, EURUSD vẫn chưa đảo về mặt xu hướng. Chúng ta sẽ canh bán từ trên xuống tại các vùng kháng cự nhé.

PHÂN TÍCH GBPUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

gbpusd-traderviet.
Kèo GBPUSD hôm trước vào mua không được.

GBPUSD hôm trước đã phá đỉnh, cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng. Nó đồng thời cũng có 1 đường xu hướng tăng chếch bên dưới lên hỗ trợ. Hôm nay kết hợp vùng hỗ trợ và đường xu hướng để làm điểm mua vào.

PHÂN TÍCH USDCHF BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

usdchf-traderviet.
Kèo mua USDCHF hôm trước ngay đáy.

Hôm nay tiếp tục mua cho USDCHF

** Tổng kết kèo : 2/3 trúng đỉnh đáy, 1/3 không vào được, 0 dừng lỗ

>> Tại sao Backtest không giúp Trader thành công?

>> Năm câu hỏi cần tự hỏi trước khi mở tài khoản giao dịch thật.

Happy and safe trading !!!

Investo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *