Tag Archive: fx

[Nóng] Ông Trump bác tin về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, anh em cẩn thận cuối tuần!

Trump cho biết thông tin truyền thông Mỹ đưa về thỏa thuận thương mại và các biểu thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc là “tin vịt”. “Câu chuyện của Wall Street Journal về thỏa thuận với Trung Quốc hoàn…
Read more