Tag Archive: forex

Fed đang cố định hướng thị trường rằng sẽ không có thay đổi lãi suất nào đến suốt năm 2020!

Với không nhiều dữ liệu nặng ký được phát hành trong tuần này, thị trường đã chuyển hướng sự chú ý sang giọng điệu của các quan chức Fed, và ngày hôm qua 15/11, ngoài buổi điều trần của ông…
Read more