Phân tích Forex phiên Âu ngày 11/10 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

LỊCH TIN FOREX NGÀY 11/10 ​ Anh em nào trade tin thì tối chú ý tin CAD nhé. Tin này khá quan trọng cho CAD. Anh em trade phiên Mỹ hôm nay thì chú ý tin này: https://traderviet.com/threads/se-c…nh-em-traderviet-nen-lam-gi-de-an-toan.32308/ PHÂN TÍCH…
Read more