Monthly Archive: Tháng Bảy 2018

Bảng lương Phi nông nghiệp Mỹ là gì? Vì sao nó rất quan trọng? Đọc gì để giao dịch tin này tốt hơn?

Bảng lương Phi nông nghiệp Mỹ còn được gọi là Nonfarm Payroll hay bảng lương Nonfarm hoặc đơn giản là Nonfarm, là báo cáo kinh tế thuộc hàng quan trọng nhất hiện nay. Giao dịch tại thời điểm công bố…
Read more